Junta Directiva

La Junta Directiva dels Llunàtics està formada per un grup de gent de la colla que es dedica a gestionar l’àmbit administratiu i organitzatiu. Es compon per diversos membres i sempre inclou el cap de colla com a representant de la Junta Tècnica.

La Junta Directiva s’escull per votació en l’Assemblea Ordinària de la colla que se celebra cada any abans de començar la temporada. Així doncs, cada any es canvia o es renova la Junta Directiva, juntament amb la Tècnica. Aquest any està formada per:

  • President: Gerard Vidal
  • Vicepresident: Sònia Casellas
  • Cap de Colla: Sergi Milà
  • Secretari: Gema Sánchez
  • Tresorera: Amanda Abós
  • Vocal: Àngela Medina
  • Vocal: Marc Bonastre
Anuncis