Junta Directiva

La Junta Directiva dels Llunàtics està formada per un grup de gent de la colla que es dedica a gestionar l’àmbit administratiu i organitzatiu. Es compon per diversos membres i sempre inclou el cap de colla com a representant de l’Equip Tècnic.

La Junta Directiva s’escull per votació en l’Assemblea General Ordinària de la colla que se celebra cada any abans de començar la temporada. Així doncs, cada any es canvia o es renova la Junta Directiva, juntament amb la Tècnica.

Aquest curs 2021-2022, la Junta Directiva va ser escollida en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 9 de desembre de 2021, i està formada per:

  • President: Joan Rauet
  • Vicepresidenta: Clàudia Lorenzo
  • Secretària: Cristina Ruiz
  • Tresorer: Martí Negre
  • Responsable de xarxes: Paula Clemente
  • Representant de Tècnica: Helena Tarrats